Home
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Strafrecht
Sociaal Zekerheidsrecht
Advocaten

Contact

Links


Grotekerksplein 4
3311 CC Dordrecht
Tel: 078-6399900
Fax: 078-6399761
 

Vreemdelingenrecht

Een eerste specialisme van ons kantoor is het vreemdelingenrecht. Wij hebben veel ervaring op het gehele terrein van dit rechtsgebied: van asielprocedures tot procedures over reguliere verblijfsvergunningen, vreemdelingenbewaringsprocedures en inreisverboden.

Ook kunt u onze hulp inschakelen bij de begeleiding van een reguliere aanvraag, bijvoorbeeld bij een machtiging tot voorlopige verblijf (mvv/tev) om uw partner naar Nederland te laten komen of bij de aanvraag van een verblijfsvergunning op medische gronden/humanitaire gronden/verblijf op basis van artikel 8 EVRM.
Wij kunnen u ook bijstaan in procedures over naturalisatie, visum kort verblijf of een tewerkstellingsvergunning. Neem gerust vrijblijvend telefonisch contact op.

Vanaf de aanvraagfase tot en met het beroep bij de rechtbank of hoger beroep bij de Raad van State, staan wij u dus met genoegen bij. Ook voert het kantoor “interim measure”-procedures en klachtprocedures bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
 
Wij staan u bij vanaf de eerste beslissing tot indien nodig de hoogste instantie, dus in bezwaar, in beroep en in hoger beroep bij de Raad van State.

 
  Disclaimer